Algemene Aansprakelijkheid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.aardewerk.com die wordt uitgevoerd door A. Aardewerk Antiquair Juwelier. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel A. Aardewerk Antiquair Juwelier zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan A. Aardewerk Antiquair Juwelier niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. A. Aardewerk Antiquair Juwelier garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. A. Aardewerk Antiquair Juwelier wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, produkten en diensten

Wanneer A. Aardewerk Antiquair Juwelier links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door A. Aardewerk Antiquair Juwelier worden aanbevolen. A. Aardewerk Antiquair Juwelier aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door A. Aardewerk Antiquair Juwelier niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

A. Aardewerk Antiquair Juwelier behoudt zich te allen tijde het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk Recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief

Inschrijven
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze collectie, beurzen en de laatste nieuwsberichten.